ADHD

By: Johansson | July 22, 2018

Elvanse

Elvanse biverkningar som många kan uppleva

Elvanse kan vara till nytta för personer som har ADHD (ADD / ADHD Pi) (Attention Deficit Hyperaktivitet Disorder), eftersom Elvanse kan hjälpa dem att fokusera och ha större kontroll över sina handlingar. (Enligt US National Library of Medicine och National Institutes of Health). Elvanse förskrivet i kapselform till vuxna och barn som har ADHD. Den aktiva beståndsdelen i Elvanse är  Lisdexamfetamin, en centralstimulerande beredning.

I rätt doser kan Elvanse avsevärt hjälpa dem med ADHD, men när detta läkemedel tas olagligt eller när en person inte tar de angivna doserna som föreskrivits av deras psykiater, kan biverkningarna från läkemedlet vara liv hotande och farligt. Många av d...

Category: ADHD 

Tags: Attentin, Elvanse