ADHD
 
Concerta
Concerta
 
Concerta
Concerta Metylfenidat

Concerta är en ADHD medicin med Metylfenidat vars koncentration sprider sig jämt under dan.

 
Concerta

ADHD Hyperaktivt och koncentrerat

Attention deficit hyperactivity disorder är vad ADHD står för och ADHD är förkortningen av dessa engelska begrepp. 


Ovanför ser du också några bilder på ADHD medicin som Concerta samt en liten bildande förklaring till de som inte förstått att bokstavsbarn är något som blir från bokstäver och det kallas ord i ordets rätta bemärkelse, så visst kan bilder vara bildande!  På framsidan hittar du en hel del information om ADHD medicin som Concerta